27-02-2019 Tim Janssens

Derbigum NT: Circulaire dakdichting

Hoe kunnen we ons productieafval opnieuw integreren in onze productieprocessen? Dat was de vraag die dakdichtingsspecialist Derbigum zich eind jaren 90 stelde. Wat begon bij een louter economische overweging, groeide uit tot een circulair succesverhaal, met de Derbigum NT-producten als exponent.

‘We betalen de factuur twee keer wanneer we ons productieafval storten: we verspillen waardevolle materialen en moeten ook nog eens betalen om het te mógen storten’, stelde Derbigum ruim twintig jaar geleden vast. Een treffende bedenking die leidde tot de oprichting van een bijzondere werkgroep. De opdracht: een systeem ontwikkelen waarmee de dakdichtingsspecialist (her)bruikbare restfracties kon recupereren. “Dat was – lang voor de concepten circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bestonden – de eerste stap in de evolutie naar een circulair succesverhaal, dat doorheen de jaren steeds grotere proporties heeft aangenomen”, zegt Koen Sneiders, recycling & waste manager bij Derbigum.

 

Vallen en opstaan

In 1999 nam Derbigum op zijn productiesite in Perwez een eerste versie van de ‘Macalusor’ in gebruik, een zelfontwikkelde machine die het mogelijk maakt om productieafval zonder kwaliteitsverlies te verwerken in nieuwe dakbanen. “Het was een verhaal van vallen en opstaan, want we moesten echt van nul beginnen”, herinnert Sneiders zich. “Eens alles min of meer op punt stond, zijn we beginnen onderzoeken of we ook geen oplossing konden uitwerken voor verwijderde (oude) dakbedekking en plaatsingsafval. Een gigantische uitdaging, want daarvoor moeten we in de eerste plaats een beroep doen op de welwillendheid van de dakdekkers en de distributiesector – onder meer om het materiaal in te zamelen en de CO2-impact van het bijhorende transport te beperken. Intussen hebben we in tweehonderd van de zeshonderd Belgische verkooppunten van bouwmaterialen een big bag staan, die we regelmatig ophalen om het gecollecteerde snijafval opnieuw te verwerken in ons productieproces. Zo recupereren we – in combinatie met Nederland, waar we rechtstreeks samenwerken met erkende dakdekkers – jaarlijks 500 ton plaatsingsafval.”

 

Selectieve ontmanteling

“Wat het post consumer-verhaal betreft, zijn we een alliantie aangegaan met de sloopsector”, vervolgt Sneiders. “We hebben heel wat sloopbedrijven bereid gevonden om daken selectief te ontmantelen. Een van de voornaamste incentives om de recycleerbare fracties apart te houden, is dat de slopers zo een lagere gate-fee moeten betalen aan Derbigum om hun dakafval te mogen deponeren, waardoor ze dus meteen een extra marge kunnen genereren. Een win-winformule die behoorlijk goed functioneert. We geloven sterk in dit verhaal, ook al omdat de kwaliteit van het dakafval alleen maar zal toenemen. Naarmate de tijd vordert, zal het aandeel gecontamineerde en teerhoudende producten steeds verder krimpen. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië liggen er nog miljoenen vierkante meters te wachten die we met onze recyclingafdeling kunnen ‘oogsten’. Ziedaar de circulaire dimensie van bitumen: het dak dat je vandaag (ver)koopt, kan je morgen recupereren en hergebruiken.”

 

"Dankzij de circulaire dimensie van bitumen kan je het dak dat je vandaag (ver)koopt morgen recupereren en hergebruiken"

 

Kringloop sluiten

Ook voor Derbigum zelf biedt de recyclage van productie-, plaatsings- en sloopafval een enorme meerwaarde. “Jaarlijks recupereren we circa 4.000 ton bitumen, oftewel 20 % van de hoeveelheid nieuw bitumen die we doorgaans inkopen. Wetende dat 50 à 60 % van een bitumenmembraan effectief uit zuiver bitumen bestaat, zouden we 1,6 miljoen m² roofing met gerecycleerd bitumen kunnen maken. Op een jaarlijks productievolume van 10 miljoen m² roofing is dat toch al een relevant aandeel”, berekent Koen Sneiders. De gerecycleerde fracties worden bovendien verwerkt in een speciale dakbaan, de Derbigum NT. “Deze bestaat uit een mengeling van nieuw bitumen en een uitgekiende premix van productie-, plaatsingsafval en sloopafval. In de onderlaag zit gegarandeerd tot 30 % gerecycleerd materiaal, en in de toplaag tot 25 %. Is het technisch mogelijk om het aandeel gerecycleerde producten op te trekken? Ja, maar we spelen op zeker omdat we beseffen dat de kwaliteit van een dakbaan met gerecycleerde fracties niet minderwaardig mag zijn. Integendeel: dergelijke producten worden in het licht van de hedendaagse normering eens zo sterk onder de loep genomen. De kwaliteit wordt dan ook zeer nauwkeurig gemonitord – zowel tijdens de productie als via detailcontroles in het labo. Bovendien geven we kopers ook een terugnamecertificaat, waarmee we de facto garanderen dat we de Derbigum NT-rollen aan het einde van hun levensduur recupereren. Voor de circulaire NT-producten kunnen we de kringloop dus volledig sluiten.”

 

Aandeel opkrikken

Het mag duidelijk zijn: Derbigum heeft zijn circulaire trein goed en wel op de rails. Maar hoe groot is het aandeel van het NT-segment in de volledige omzet van Derbigum? “Op dit moment circa 10 %”, geeft Sneiders aan. “Relatief bescheiden als je de logistiek-infrastructurele en financiële impact in rekening brengt: de NT-producten vereisen een specifiek productieproces op basis van gesofisticeerde technologie, we moeten heel wat plaats voorzien voor de opslag van recycleerbare producten (de helft van de hoeveelheid ruimte die vroeger exclusief was voorbehouden voor de opslag van grondstoffen), we hebben er extra mensen voor moeten aanwerven … Dat aandeel zou dus best wat groter mogen zijn, maar het is een werk van lange adem om het op te krikken.”

 

Volharding werpt vruchten af

In Nederland en Scandinavië is de Derbigum NT al een enorme hit – onder meer omdat de CO2-impact er mee in rekening wordt gebracht bij het toekennen van bouwopdrachten – maar in ons land gaat het helaas veel trager. “De incentives ontbreken, de NT-producten zijn gezien de grote investeringen niet per se goedkoper en de conservatieve reflex in het dakdekkerswezen blijft groot”, verklaart Sneiders. “Gelukkig merken we dat er onder bouwheren stilaan interesse begint te groeien en blijven de leidinggevenden bij Derbigum bereid om dat circulaire engagement ten volle aan te gaan. Dat maakt ons volstrekt uniek als dakproducent. Onze volharding werpt haar vruchten af, want we merken dat onze leveranciers eveneens extra inspanningen leveren (het glasvezeldoek bestaat intussen voor 20 % uit gerecycleerd materiaal). Mochten ook architecten en aannemers die circulaire mindset nog wat meer kunnen uitdragen, dan zouden we alweer enkele mooie stappen vooruit kunnen zetten. We kunnen de toekomst hoopvol tegemoettreden!”


  Meer artikels: Productinfo
INFO

Wens je meer informatie over dit product van Imperbel NV

NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN